Image

Po lete je dôležité opäť naštartovať pracovné tempo a utužiť pracovný team.

Karol Skladan
© RETRO SPORT AND WELLNESS