Image

PERSONAL TRAINER

KONDIČNÝ TRÉNER VÝKONNOSTNÉHO A VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA INŠTRUKTOR THAJSKÉHO BOXU, STRONGER & HEALTHY 

Vzdelanie a vzdelávanie: Absolvent Univerzity Komenského, Fakulty telesnej výchovy a športu UK FTVŠ študijného programu kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Absolvované kurzy:

 • Rehabilitácia bolestí chrbtice a návrat do tréningu / výkonu 2023
 • DARU STRONG – Performance for Combat Sports 2023
 • Landmine University Coach Level 1 2022
 • Stick Mobility Level 1 2020
 • FMS1 – Functional Movement Systems Level 1 2020
 • FMS2 – Functional Movement Systems Level 2 2020
 • Škola vzpierania I. 2018
 • Škola vzpierania II. 2018
 • Funkční noha 2019
 • Seminár pre vytrvalostné športy 2019
 • Vysoká škola strečingu 2018
 • Škola drepu I. 2018
 • Škola drepu II. 2018
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2017
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2016
 • Sebaobrana APLIKOVANÉ KARATE 2016
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2015

Ponúkam Vám tieto služby:

 • Redukcia hmotnosti, posilnenie svalstva pre zdravý a funkčný pohyb
 • Naberanie funkčnej svalovej hmoty / redukcia tuku
 • Rozvoj kondičných schopností (sila, rýchlosť,vytrvalosť), koordinácie, flexibility a správnych pohybových návykov a vzorov
 • Odstraňovanie svalových dysbalancií a zlých pohybových návykov
 • Posilnenie hlbokého stabilizačného systému – CORE, korekcia držania tela
 • Atletický tréning (beh, odrazové schopnosti,…)
 • Thajský box, sebaobrana
 • Tréningy v exteriéri a interiéri
 • Tréningy pre dvojice (2na1)
 • Konzultácie v oblasti stravovania, výživy a doplnkoch výživy
 • Regenerácia, spánková hygiena a správny životný štýl
 • Tvorba individuálnych tréningových programov s cieľom klienta
 • Tvorba individuálnych stravovacích plánov
 • Komplexná diagnostika

Kontakt: +421 917 368 745 E-mail: coach@patess.sk

Instagram: @patess_fitness                                                       WWW.PATESS.SK

© RETRO SPORT AND WELLNESS