Image

PERSONAL TRAINER

KONDIČNÝ TRÉNER VÝKONNOSTNÉHO A VRCHOLOVÉHO ŠPORTU IV. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA INŠTRUKTOR THAJSKÉHO BOXU, STRONGER & HEALTHY

Vzdelanie a vzdelávanie: Absolvent bakalárskeho štúdia Univerzity Komenského, Fakulty telesnej výchovy a športu FTVŠ UK Študijného programu Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, študent magisterského študijného programu kondičné trénerstvo a učiteľstvo

Absolvované kurzy:

 • Škola vzpierania I. 2018
 • Škola vzpierania II. 2018
 • Funkční noha 2019
 • Seminár pre vytrvalostné športy 2019
 • Vysoká škola strečingu 2018
 • Škola drepu I. 2018
 • Škola drepu II. 2018
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2017
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2016
 • Sebaobrana APLIKOVANÉ KARATE 2016
 • Boj zblízka KRAVMAGA 2015

Ponúkam Vám tieto služby:

 • Redukcia hmotnosti a množstva podkožného tuku spojená s posilnením svalstva s ohľadom na zdravotný, funkčný, harmonický a estetický aspekt cieľov klienta
 • Naberanie svalovej hmoty
 • Rozvoj: kondičných schopností (sila – rýchlosť – vytrvalosť), koordinačných schopností ( reakčné, rovnováhové, priestorovo-orientačné, kinesteticko- diferenciačné, rytmické ), flexibility – ohybnosti, správnych pohybových návykov a vzorcov
 • Odstraňovanie svalových disbalancií a zlých pohybových návykov, korekcia držania tela
 • Aktivácia a posilnenie hlbokého stabilizačného systému (CORE)
 • Funkčný tréning
 • Atletický tréning
 • Thajský box, karate, sebaobrana
 • Tréningy v exteriéri a interiéri
 • Tréningy pre dvojice (2na1)
 • Konzultácie v oblasti racionálnej a športovej výživy
 • Poradenstvo v oblasti doplnkoch výživy
 • Regenerácia a správny životný štýl
 • Tvorba individuálnych tréningových programov s cieľom klienta
 • Funkčná diagnostika
 • Metabolická analýza

Kontakt: +421 917 368 745 patesmichel@gmail.com

© RETRO SPORT AND WELLNESS