Image

Kondičný tréner

Vzdelanie a vzdelávanie:

Absolvent Univerzity Komenského, Fakulty telesnej výchovy a športu UK FTVŠ študijného programu kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Absolvované kurzy:

 • Škola drepu I
 • Škola drepu II
 • Rehabilitačný tréning v dysfunkcii kolenného kĺbu
 • Škola vzpierania I
 • Škola vzpierania II

Ponúkam Vám tieto služby:

 • vstupná diagnostika
 • rozvoj jednotlivých pohybových schopností
 • nácvik a zdokonaľovanie základných pohybových vzorov
 • cvičenia zamerané na správne držanie tela a nastavenie správnych pohybových návykov
 • kompenzácia pracovného a jednostranného športového zaťaženia
 • poúrazová príprava a predchádzanie zranení či v bežnom živote alebo v športovej špecializácií
 • rozvoj kondičných a koordinačných schopností
 • nácvik a rozvoj techniky cvičení v posilňovni
 • príprava športovca v obdobiach počas sezóny a ladenie formy športovca v súťažnom období
 • tvorba tréningových programov
 • atletický tréning, nácvik a zdokonaľovanie bežeckých prvkov
 • poradenstvo v oblasti výživy, doplnkoch výživy a tvorby jedálničkov na mieru

Kontakt: +421 949 700 491

kusenda.milan@gmail.com

Instagram: @kusendamilan Facebook: Milan Kusenda

© RETRO SPORT AND WELLNESS