Image

Registračný formulár

Absolvuj prvú návštevu nášho športového centra ZDARMA! Zaregistruj sa v tomto formuláry, absolvuj prehliadku s naším trénerom. Zacvičíš si vo Fitness, na skupinových cvičeniach, oddýchneš vo wellness. Akcia platí len pre nečlenov klubu, počet miest je limitovaný.

  Vaše meno a priezvisko *

  Dátum narodenia *

  Váš email *

  Váše telefónne číslo *

  Vaša adresa *

  Odkiaľ ste sa dozvedeli o RETRO Sport & Wellness?

  Po odoslaní registračného formulára Vás budeme kontaktovať V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať aj na t.č.: 0917 716 629 alebo na recepcia@retrosport.sk. Čestné prehlásenie: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto formulári, za účelom vybavenia žiadosti. Súhlas udeľujem spoločnosti Sport Retro s.r.o., Nevädzova 6, Bratislava a to na dobu 10 rokov. Zároveň beriem na vedomie :

  • – že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: recepcia@retrosport.sk
  • – že moje osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že mám právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
  • – že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

  © RETRO SPORT AND WELLNESS